Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Preplastitev ceste Škarpa-Manžan

Mirhad  –  28. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dotrajanost ceste, saj že ob vsakem deževju postane drsalnica in povrh vsega je polna grbin in lukenj.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Da bi se preplastilo in saniralo cesto, katera je postala nevarna za vožnjo. Poudaril bi tudi, da vozi šolski avtobus naše otroke vsak dan v šolo in v preteklosti se je zgodilo kar nekaj prometnih nesreč na srečo le z materialno škodo.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Po mojem mnenju bi bilo potrebno sanirat grbine ter luknje (prekopi) ter preplastiti na novo asfalt.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cesti v dolžini 1,6km Škarpa (na cesti proti Vanagenlu)-Manžan.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Po možnosti v naslednjemu letu ali po fazah v nekaj letih.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost prometa in varnost naših otrok, ki se vsakodnevno vozijo s šolskim avtobusom po tej cesti v šolo. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Po moji oceni 150.000€.