Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev pitnika v Zanigradu

Danjela Bucaj Paradiž  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zanigrad je predvsem zadnja leta dokaj dobro obiskan s strani pohodnikov, ki ubirajo razne poti iz doline proti Kraškemu robu ali obratno. Ker na dolgi relaciji ni pitne vode, kjer bi se lahko pohodniki osvežili, predlagam postavitev pitnika. . 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob cesti skozi vas, na obstoječi vodovodni cevi narediti priključek in namestiti pitnik. Tu bi bili stroški najnižji..

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pitna voda v vasi. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?