Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Iz predloga ni mogoče razbrati vsebine, potrebne za oceno izvedljivosti projekta. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev odvod meteornih voda in zamenjavo cestne razsvetljave v Prisojah

alexmarsic  –  10. 09. 2019  –  Območje 1