Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Omenjena parcela je v lasti Direkcije RS za vode. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija zajetja vode v Zanigradu

Danjela Bucaj Paradiž  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sancija zajetja bi preprečila posledice deročih vod in omilila razdejanja, ki jih puščajo hudourniške vode za sabo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V Zanigradu, na vzhodnem delu vasi, na parceli k.o. Podpeč 3606 je postavljeno zajetje, ki je v preteklosti služilo kot zadrževalnik hudourniških vod ob velikih deževjih. Voda je nato z zmanjšano hitrostjo in volumnom odtekala po hudouniški poti naprej. Z leti je to zajetje propadlo in voda, ki priteče ob velikih deževjih s hribov iz smeri Zazida ubira drugo pot mimo zajetja in za seboj pušča veliko razdejanje na cesti, dvorišču, vrtu, njivi. Zajetje je bilo očiščeno poraslega drevja in drugega rastlinja, potrebno bi bilo betoniranje dna in sanacija zidov ter izolacija  za nepropustnost vode. Ter poti vode usmeriti v zajetje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Poleg zmanjšanih posladic hudourniških vod, bi voda, ki bi ostala v zajetju lahko služila temu predelu vasi za zalivanje. Drugih vod v vasi ni. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?