Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Omenjena parcela je v lasti Direkcije RS za vode. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija zajetja vode v Zanigradu

Danjela Bucaj Paradiž  –  27. 09. 2019  –  Območje 6