Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev cestnega odseka Marezige Montinjan

Montinjan  –  27. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog pomeni povečanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu na občinski cesti Montinjan-Marezige. Obsega sanacijo nevarnega cestnega ovinka.

Cesta Montinjan Marezige je vsako leto bolj obremenjena. Pomembna ni le za prebivalce, ki živijo neposredno ob njej, temveč tudi za prebivalce širše okolice. Po njej vozi šolski avtobus, poteka tako označena kolesarska kot tudi pohodna pot (Pot za srce). Veliko je pohodnikov in rekreativcev 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Za vse udeležence v prometu je nevaren predvsem odsek ceste pod zaselkom Sabadini, za razcepom za Montinjan, pod hišo Marezige 103 b. Gre za oster, strm in nepregleden ovinek, pod katerim je grapa v katero teče hudournik. 

Zaradi dotrajanega asfalta, uničenih bankin in poškodb cestišča, je nevaren za vse udeležence v prometu. Predlagamo snacijo, ki vsebuje dela navedena v nadaljevanju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt zajema preplastitve ceste, utrditev bankin in odvodnajanje. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projek se izvede na cestnem odseku pod zaselkom Sabadini, za razcepom za Montinjan, pod hišo Marezige 103 b.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se lahko izvedel poleti, ko ne vozi šolski avtobus

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se zagotovo prometna varnost vseh udeležencev v prometu. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 20.000 €