Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV ŠOLSKE POTI V GRAČIŠČU

Simon Peroša  –  27. 09. 2019  –  Območje 5
PLOCNIK01.jpg
PLOCNIK01.jpg