Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV ŠOLSKE POTI V GRAČIŠČU

Simon Peroša  –  27. 09. 2019  –  Območje 5
PLOCNIK01.jpg
PLOCNIK01.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? V novem delu vasi Gračišče ni urejena varna pot v šolo. 18 šolarjev prihaja v osnovno šolo v vasi Gračišče po nevarnem cestnem odseku 300 m brez pločnika; smer Poletiči (zaselek Beli kamen) -  Gračišče. Poleg tega na šolski poti prečkajo zelo prometno cesto Gračišče – Sočerga (cesta št. 1060), kjer na prehodu za pešce ni semaforja.   V novem delu vasi Gračišče je še vsaj 11 predšolskih otrok, ki bodo v naslednjih letih potrebovali varno pot v šolo.   Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Predlagamo:

  • izgradnjo pločnika ob cesti Poeltiči – Gračišče. V celotni izmeri: (vsaj) 300 m.
  • postavitev semaforja na prehodu za pešce (št. ceste št. 1060) lokacija (Domačija Ražman – Avtobustna postaja Gračišče)

S čemer bi omogočili varno pot v šolo otrokom iz Gračišča in Poletičev (zaselek Beli kamen). Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Z nakupom signalizacijske opreme (semafor), izgradnjo infrastrukture. Projekt izvedejo ustrezna gradbena podjetja, ki skrbijo za urejanje cestnih površin v MOK. Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Projekt bi se izvajal v vasi Gračišče, ob poti Poletiči (Beli kamen) – Gračišče. In na cesti: med domačijo Ražman in avtobusno postajo Gračišče. Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Pot v šolo bi bila varna, otroci bi hodili peš. Poleg varnosti spodbujamo vrednote: telesna aktivnost in predvsem vzgoja za samostojnost.