Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev pokopališkega parkirišča v Šmarjah

Franka Pegan Glavina  –  27. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Parkirišče ni primerno urejeno za dostojen obisk pokopališča, še zlasti med pogrebi. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se gramozno parkirišče asfaltira in zariše parkirna mesta za starejše in invalide ter za dovoz mrliškega avta.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Položitev asfalta in ureditev označb 

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pokopolišče v Šmarjah 

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bolj dostojen obisk pokopališča, omogočen bo dostop invalidov do pokopolišča in starejših oseb. Z ureditvijo se bo povečalo število parkirnih mest in uredilo  organizirano parkiranje. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

7000 EUR

Vrednost projekta

10000 €