Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev komunalnih privezov

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 1

Predlagam, da se planira ureditev komunalnih privezov glede na pereč problem in velikega števila povpraševanja prosilcev domačinov, ki svoj prosti čas namenjajo športu in rekreaciji. 

Predlagam, da se na plavajočem pomolu uredijo novi komunalne priveze, ki bi bili dostopni po primerni ceni in razbremenili velike čakalne vrste.