Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev zelene površine med Kovačičevo in Vegovo ulico v park z igrali

Ana Ostan  –  27. 09. 2019  –  Območje 1

Vrednost projekta

10000 €