Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Pobegi - Sanacija ceste - bankin na Cesti na Rižano (relacija Porton-Bivje)

Orjana Ugrin  –  27. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Potrebna je sanacija roba vozišča - bankin v Pobegih, Cesti na Rižano, na relaciji od zaselka Porton proti Bivju, obojestransko. Sanirati obstoječe bankine in izvesti nove, kjer jih ni in so nujno potrebne, saj je na določenih segmentih rob vozišča v celoti neutrjen. Bankine naj bodo betonske. Dodatno urediti nekaj izogibališč (ocena 4-5 v smeri Bivje).

Pri zaselku Jurinčiči (pred cestno oviro) sanirati odvodnjavanje in utrditi bankino, ki je že dalj časa udrta in nevarna. Ob vsakem deževju je tu cesta v celoti poplavljena!

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Bistvo predloga je sanacija ceste kot zgoraj navedeno. S tem se bo izboljšala prometna varnost za vse udeležence v prometu. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

MOK naj naroči izvedbo del pri gradbenem izvajalcu. Bankine naj bodo vse betonske, glede na to, da ob vsakem močnejšem deževju, kjer je pesek, voda le-tega odnese.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pobegi, Cesta na Rižano, od zaselka Porton v smeri proti Bivju, obojestransko, parc.št. 6012 k.o. Bertoki. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bistveno bi se izboljšala prometna varnost na tem delu ceste, pri čemer je potrebno upoštevati dejstvo, da je cesta zelo frekventa in pokriva širše zaledje. Ne nazadnje je to v poletnih mesecih razbremenilna cesta in jo koristi lokalno prebivalstvo, ko so zastoji na cestah v smeri proti / z morja. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

10.000-15.000€

Dokumenti

Vrednost projekta

15000 €