Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa je vsebinsko nedorečen in nekonkretiziran, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV KANALOV, STRUG TER HITROSTNE OVIRE

Elda ROjav  –  27. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam ureditev bankin in čiščenje kanalov kateri so polni nesnage, suhe trave ter kanalizacijskih oblog. Ob intenzivnih padavinah  oda odteka po cestišču ter ogroža privatna dvorišča in vrtove. Iz višjih predelov voda doteka do večjega neočiščenega in  zaraščenega kanala kateri je povezan z  Pjažentinom a žal voda  poplavja cestišče.

Postavitev hitrostnih ovir  za umiritev prometa. Cesta  Bošamarin- Grinjan je zadnja leta zelo prometna še posebno v poletnih mesecih ter nevarna  za pešce in kolesarje ter mamice z vozički.  Zaradi neprimerne hitrosti mimo vozečih vozil so nevarni izhodi  iz dvorišč ter  je ogrožena  varnost otrok  zato jih sploh ne pustimo, da  zaidejo na cesto še manj pa da kolesarijo. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam čiščenje meteornih kanalov, hitrostne ovire kjer rabijo in čiščenje strug v bližini . Boljšo prometno varnost  in mogoče tudi kakšen pločnik.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Redna vrzdževalna dela.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta Bošamarin -Grinjan.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Boljši pretok vode po kanalih in hudournikih ter boljša prometna varnost.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

15.000 Eur