Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu, financiranje je možno preko drugih javnih virov Mestne občine Koper. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pobuda obuditve vaškega praznika na dan Sv. Socerba 24. maja

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 6