Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu, financiranje je možno preko drugih javnih virov Mestne občine Koper. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pobuda obuditve vaškega praznika na dan Sv. Socerba 24. maja

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagamo obuditev vaškega praznika na dan Sv. Socerba 24. maja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vaški praznik bi združil vaščane, pripomogel k vidnosti in turistični promociji kraja, zlasti pa povezal kraj s sosednjo občino Dolina na italijanski strani meje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Oblikovali bi kulturni program in organizirali pogostitev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi socerb in v Sveti Jami.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

vsakega 24. maja

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

turistična in kulturna promocija vasi Socerb, ki bi jo čezmejno povezali s sosednjo občino Dolina na italijanski strani.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

3.000 Eur