Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POSTAVITEV INFORMACIJSKE TABLE V ČRNOTIČAH

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi boljše prepoznavnosti kraja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev informacijske table z označbo točk, ki so vredne ogleda. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Črnotiče: zemljišče s parcelno št. 2365 v k.o. Črnotiče (vaški trg)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Boljša prepoznavnost kraja. Našo vas obišče veliko kolesarjev, pohodnikov in ostalih turistov. Vaščani jih prijazno usmerjamo, vendar bi si v vasi lahko ogledali marsikatero znamenitost, če bi imeli informacijsko tablo.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

3.000 EUR