Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

NAKUP TRIBUN ZA PODEŽELJE

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na podeželju v spomladanskem in poletnem času poteka veliko prireditev na odprtem ( Mednarodno srečanj pihalnih orkestrov, Koncert pod zvezdami, Poletje v Bertokih,…) Take prireditve, ki so širše razsežnosti in dobro obiskane  bi potrebovale manjše tribune, ki bi zagotovile boljšo vidljivost in slišnost samih dogodkov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se v ta namen nakupi tribune, ki bodo izboljšale vidljivost pa tudi slišnost dogodka. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nakup tribun.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prireditve na podeželju

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Krajani bi si lahko lepše ogledali prireditve v mestni občini Koper.V letu 2020.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Nakup tribune cca. 15.000 eur

Vrednost projekta

15000 €