Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Terensko vozilo za mlade

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 1
furgoneta-de-volkwagen-con-la-pintada-del-hippie-1163588.jpg
furgoneta-de-volkwagen-con-la-pintada-del-hippie-1163588.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Izvajalci vsebin potrebujejo novo terensko vozilo za mladinsko ulično delo s potujočo svetovalnico.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Predlagamo nakup terenskega vozila, ki bi ga predelali za namene terenskega dela s populacijo otrok in mladostnikov. Izvajalci dosegajo mlade tudi na ulici in igriščih s ciljem usmerjanja v zdrav življenjski slog in kvalitetnega preživljanja prostega časa. Svetovanje nudijo tudi staršem in ostalim prebivalcem sosesk. Bistvo je doseganje čim večjega števila mladih s preventivnimi vsebinami, tudi v zaledju Kopra.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Nakup terenskega vozila. Predelava vozila za nemene delovanja programa. Izvedba programa na terenu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Soseske Kopra - Markovec, Prisoje, Olmo in zaledje MOK (Prade, Sv. Anton, Hrvatini oz. glede na potrebe).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Nakup vozila se bo izvedel po prejemu sredstev, tekom leta 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšal in razširil se bo dostop do mladih, s katerimi gradimo osebni odnos na terenu. S tem se bo povečala njihova možnost do kvalitetnih prostočasnih dejavnosti in  možnost oblik pomoči na terenu (pomoč mladostniku v stiski, učna podpora ipd.).

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 EUR

Vrednost projekta

20000 €