Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa presega omejitev enega območja participativnega proračuna, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

Razgledni ploščadi na Markovcu in Poljanah

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 1