Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Asfaltiranje odseka Pomjan-Dilici, vodovod Pomjan-Dilici

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajamo, ker nimamo asfaltne povezave in ob vsakem dežju popravljamo cesto ter nimamo vodovoda; pitne vode.

Zaselek Dilici, ki upravno spada pod krajevno skupnost Šmarje, je v zadnjih dvajsetih letih ponovno zaživel.

1. Obnovilo se je 60% objektov, ki so bili tik pred tem da se popolnoma porušijo in so zgubljeni za vedno.

2. Zaselek je ohranil identiteto in predstavlja vzor ohranjanje arhitekturne dediščine.

3. Kar se nam zdi posebno pomembno je to, da se je vrnilo aktivno življenje (pred tem obdobjem ni bilo nobenega), saj stalno živi že osem prebivalcev v tem idiličnem zaselku. Torej to ni naselje, kjer bi živeli le tako imenovani vikendaši.

4. Še več, po več kot pol stoletja so se v v vasi rodili novi prebivalci, ki predstavljajo zametek nadaljevanja in širjenja.

5. Kmetijska zemljišča v okolici zaselka pa so vzorno obdelana in obstaja interes po najemu še večje količoine kmetijskih zemljišč v okolici in dlje.

6. Pred desetimi leti smo pridobili posodobljeno električno omrežje, saj je staro zadostovalo le za ducat žarnic.

 

Soočamo pa se z dvema velikima težavama

 

1. Nimamo pitne vode, čeprav je to z ustavo zagotovljena pravica vseh državljanov Republike Slovenije. Osnovna preskrba je meteorna voda v kapnicah (ki pa seveda ni pitna) in ob izostanku padavin nas oskrbuje z vodo Rižanski vodovod. Življenje v 21. stoletju brez pitne vode je velik hendikep in omejitveni faktor pri nadaljnem razvoju ter predstavlja tudi veliko zdravstveno tveganje predvsem za otroke.

2. Cestna povezava s prvo vasjo Pomjan je zelo slaba in v vsakem večjem dežju predstavlja tveganje za prevoznost. Na prelomu tisočletja smo uspeli:

   1.z zbranimi sredstvi vaščanov asfaltirati odsek, ki je bil najbolj kritičen

    2.z razumevanjem občine pa v naslednjih letih asfaltirali tudi tudi drugi najbolj kritični odsek (pred          vasjo, ki je bil ob večjem dežju hudourniška steza). Tako imamo približno 50% cestne povezave              asfaltirane. Preostane še cca 500-600m.

    3. V zadnjih petnajstih letih pa kljub številnim prošnjam in pozivom nismo uspeli ničesar,                           pomembnejše je bilo igrišče ob nekdanji gostilni in balinišče!? Še več vzdrževanje ceste, če smo sploh hoteli priti iz zaselka, je bilo prepuščeno samim prebivalcem. Prav ponižujoče je bilo prositi Krajevno skupnost Šmarje za kamion tampona da smo zasuli kritične točke. Ugotovili smo, da so naše prošnje romale v koš in niso bile posredovane na ustrezen naslov v MO.

 

Vedno je bilo veliko besedičenja o razvoju zaledja v občini Koper, zgodilo pa se ni nič. Po vladavini bivšega župana, upamo, da bomo tudi mi, z elementarnimi civilizacijskimi potrebami prišli na vrsto.

Zato je sedaj čas, da se premaknemo iz mrtve točke in zato pričakujemo, da se bo v prvi fazi posodobila cestna povezava (asfalt in odvodnjavanje).

Da se je nekdaj mislilo resno priča tudi predračun št. 02-11/625 z dne 16.10.2001, ki ga je pri CKP naročila MO Koper leta 2001 in predstavlja posodobitev manjkajočih odsekov na cesti Pomjan-Dilici.

 

Dvajset let ni občina ničesar vložila v posodobitev infrastrukture in menimo, da je sedaj čas da tudi mi vaščani Dilic participiramo  na investicijskih sredstvih. Posodobitev ceste najbrž ni prevelik zalogaj. V naslednji fazi pa je vodovod vsekakor v fokusu naših pričakovanj

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?