Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

UREDITEV BOTANIČNEGA VRTA NA KLANCU

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi je vedno manj zelenih površin, zato bi ureditev vrta pomenila novo urejeno površino za samo vas in olepšala izgled kraja pred vstopom v sam center vasi.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da bi se na parceli na klancu, ki jo je MOK kupila v letu 2019 uredil botanični vrt, v katerem so že zasajene oljke. Vrt bi lahko služil učencem osnovnih šol na obali, saj bi si lahko v vrtu ogledali vse avtohtone rastline, ki uspevajo na tem območju. S tem bi vas pridobila na dodatni prepoznavnosti. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projet bi se izvedel v letu 2019 in sicer tako, da bi se območje najprej uredilo, splaniralo, preoralo in nato na tem območju posadilo tipične rastline (zelišča, grmovnice, cvetje), ki so zanačini in avtohtoni za naše območje. Postalilo bi se lahko tudi manjšo klopco in mizico za miren počitek pod oljkami.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na parceli na Klancu, ki je last MOK

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

projekt bi se izvedel v letu 2019, bil bi pa to trajnostni projekt. Ko bi bile rastline posajene, bi bilo potrebno park samo vzrdževati. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Spremenila bi se podoba ceste, ki pelje v center vasi. Poglobilo bi se sodelovanje med Osnovno šolo v Dekanih, vsemi društvi in KS Dekani, saj bi v projekt radi vključili vse zainteresirane. Botanični vrt pa bi bil lahko laboratorij za učence OŠ Dekani, kjer bi lahko preko krožkov sodelovali, vsekakor bi bil dobrodošel tudi pri predmetu biologije in pri drugih predmetih. Botanični vrt bi si lahko ogledali tudi turisti, drugi učenci in dijaki iz šol iz cele Slovenije, kar bi gotovo pripomoglo k dodatni prepoznavnosti vasi. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 15.000,00

Vrednost projekta

15000 €