Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

OBNOVA CESTE V KAMPEL BRDA

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 2
1569573575281.jpg
1569573575281.jpg

Dokumenti