Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Sanacija dovozne poti na parc. št. 505/1 in 502 k.o. Semedela -Bidovčeva ulica

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 1

Vrednost projekta

5000 €