Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Namizni športi za mlade Markovec - Prisoje

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 1
FILE216.JPG
FILE216.JPG

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Opremili bomo prostore dveh dnevnih centrov za otroke in mladostnike v soseskah Markovec in Prisoje, v katerih sicer aktivnosti že potekajo.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Pomagali bi Zavodu NewPrevent opremiti nove prostore za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih v blokovskih naseljih.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Z denarjem bi kupili namizne športe (kalčeto, namizni tenis, pikado ...) in ostale mladim všečne družabne igre in z njimi opremili prostore dnevnega centra.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Dnevni center za otroke in mladostnike Markovec in Olmo - Prisoje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Igre bi bile v uporabi takoj po nabavi, od leta 2020 naprej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zadostili bi potrebam otrok in mladostnikov po druženju in kvalitetnem preživljanju prostega časa neposredno v blokovskih naseljih, kjer bivajo in se družijo. Mladi bi tako nudili več izbire pozitivnih vsebin in s tem pripomogli k zmanjševanju tveganih vedenj - posedanje za računalnikom, zloraba drog ...

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.000 EUR

Vrednost projekta

5000 €