Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo drugi viri v sklopu proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev čistilnih naprav na območju Dekani, zaselek Miši, ob reki Rižani

Simona Plemenitaš Grizila  –  27. 09. 2019  –  Območje 3