Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Za predlagani projekt obstajajo drugi viri v sklopu proračuna Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev čistilnih naprav na območju Dekani, zaselek Miši, ob reki Rižani

Simona Plemenitaš Grizila  –  27. 09. 2019  –  Območje 3

Ker je iz ekološkega vidika nesprejemljivo, da ob sami reki ljudje še vedno uporabljajo pretočne greznice. Prepričana sem, da se da za ta namen uporabiti tudi "evropska sredstva".

Lahko bi se nekaj stanovanjski enot združilo na eno čistilno napravo. Gre za cca 10 ali 11 stanovanjskih hiš, ki sicer niso vse zelo blizu skupaj, nekateri že imajo svojo lastno čistilno napravo, večina pa ne. Nekaj hiš je potem še višje ob Rižani, Kortine.

Če se ne motim je zakonski rok za ureditev čistilnih naprav oz. komunalnega omrežja do 2021, zato predlagam prednostno urejanje zadeve.

Gre seveda za našo Rižano, v kateri so pred 15 leti še živeli raki, nato pa dokončno izumrli. Prepričana sem, da lahko to spremenimo, če uredimo kanalizacijo oz. namestmo učinkovito komunalno infrastrukturo.

Vrednost je seveda odvisna od količine in velikosti čistilnih naprav. Predlagam - če je to mogoče - črpanje srestev EU, dodatno pa tudi prispevek samih občanov oz. stanovalcev.