Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, ni v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo parcel). Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Menjava dotrajane vodovodne cevi v Pobegih

Danjela Bucaj Paradiž  –  27. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja

V Pobegih na parcelah 1461/1, 1462 in 1461/2 k.o. Bertoki že veliko let in velikokrat letno prihaja do puščanja vode. Ker so to velike in zaraščene parcele, se to puščanje opazi šele, ko je teren zelo namočen in se voda preliva na sosednjo njivo ali pa teče po cesti. Tu prihaja do zelo velikh izgub pitne vode.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Menjava dotrajane vodovodne cevi na celotni dolžini. Zmanjšale bi se ogromne izgube vode in zmanjšali bi se stroški številnih sanacij.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?