Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu, ni v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo parcel). Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Menjava dotrajane vodovodne cevi v Pobegih

Danjela Bucaj Paradiž  –  27. 09. 2019  –  Območje 4