Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

V Mestni občini Koper je v zadnjih leti občutiti pomankanje prireditvenih odrov

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Mestni občini Koper je v zadnjih leti občutiti pomankanje prireditvenih odrov in stolov.  Od maja do oktobra se odvija v mestu Koper in na podeželju veliko prireditev, pri katerih se uporabljajo prireditveni praktikabli in stoli teh pa v Mestni občini primankuje. Društva so primorana za svoje prireditve si izposojat prireditveno opremo od zasebnih ponudnikov, ki predstavlja za društva velik strošek.  potrebno  celotno leto izvedejo veliko nastopov v občini. Predvsem ko potekajo nastopi na odprtem, kjer je potreben podest oziroma dvignjen oder.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo nakup  30ih  prireditvenih odrov, ki jih bodo društva koristila za prireditve v Mestni občini Koper. Potrebni so tudi  zložljivi stoli, ki so lahki za prenos. Zato bi bilo potrebno nakupiti še 150 lahkih zložljivih stolov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt se bi izvedel z nakupom 30ih prireditvenih odrov in 150 zložljivih stolov z vozičkom za prenos.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Odri in stoli se bodo uporabljali na vseh prireditvah kjer bo to potrebno.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Društva bi imela na razpolago več prireditvene oprem in s tem zmanjšala stroške, ki nastanejo pri izposoji opreme.V letu 2020.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Nakup enega praktikabla/ odra je približno 500 eur. Cena za 30 praktikablov/ odrov je tako 15.000 eur. Cena 50. ih stolov z vozičkom je približno 1000 eur, za 150 stolov in tremi vozički je 3.000. Projekt znaša tako približno 18.000 eur.

Vrednost projekta

18000 €