Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Umiritev in ureditev prometa od Ceste Borcev do zgornjega dela Markove ulice

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 4

Zgornji del Markove ulice, ki poteka od uvoza s Ceste Borce, mimo Karitasa in do Ceste med Vinogradi je postala prometno zelo obremenjena. Ta del ulice je zelo ozek, prarkiranih je veliko avtomobilov, tako stanovalcev kot tudi obiskovalcev programov Karitasa. To onemogoča varni prehod ulice, tudi za interventna vozila, kar je v preteklosti zelo otežilo prihod reševalnega vozila v nujnem primeru. Vsi stanovalci zg. dela Markove ulice, Ceste med vinogradi in Poljske poti jo uporabljajo kot glavno pot do doma, zaradi česar je prometa vse več, hitrost pa je v večini primerov neprilagojena. V tem delu ulice se igra in druži veliko otrok, kar postaja vse bolj nevarno.

Predlagam uvedbo dveh hitrostnih ovir, in sicer približno na višini Markove ulice 43 in še eno na višini Markove ulice 46, vrisanje intervente poti, prometni znak z omejitvijo hitrosti na 10 km/h, ter vrisanje prehoda za pešce za prečkanje Ceste Borcev iz Markove ulice (na ovinku pri vrtcu), kjer je potrebno dodati javno razsvetljavo.

S temi ukrepi bi se zelo umiril promet na tej ulici in povečala bi se varnost stanovalcev, predvsem otrok.

 

Vrednost projekta

12000 €