Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POSTAVITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OSTALO NA RAZGLEDNI PLOŠČADI BASTIONA

Anonimno oddan predlog  –  27. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

ZARADI DALJ ČASA TRAJAJOČIH NEVZDRŽNIH RAZMER (NEPRIMERNA IN OBJESTNA VOŽNJA) Z MOTORJI OBČANKA PREDLAGA POSTAVITEV PROMETNIH TABEL PO VZORU ŽE POSTAVLJENIH NA PROMENADI PRISTANIŠKE ULICE. PREPOVED NAJ VELJA ZA MOTORJE, POPIVANJE, ONESNAŽEVANJE TER PRENOČEVANJE (GL. SLIKO).

ZA UČINKOVIT NADZOR SE PREDLAGA POSTAVITEV NADZORNIH KAMER TER POOSTREN - POVEČAN NADZOR V RAZLIČNIH TERMINIH

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?