Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV DELA CESTNEGA ODSEKA OBČINSKE CESTE OLMO-PAŠTORAN

MARJAN PERIČ-MOK  –  27. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

UREDITEV DELA CESTNEGA ODSEKA OBČINSKE CESTE ŠT. 4596 K.O. SEMEDELA-OLMO PAŠTORAN

NAZIV-IME PROJEKTNEGA PREDLOGA:

Ureditev dela cestnega odseka ceste št. 4596 KO Semedela

1. Ta predlog zato, da nam olajša prevoznost in možnost voziti po cesti ob vsakem vremenu. Problematične sta klančini, ki ob vsakem večjem deževju meteorne vode izperejo gramoz in nastane hudourniška pot.

2. Predlagam, trajnejšo ureditev vozne poti iz makadama v asfalt, ki bi omogočil normalno vožnjo po klančinah.

3. Urediti je potrebno odvodnjavanje/hidroregulacija, da se voda steka po kanalu in ne po vozišču, utrditi bankin in asfaltiranje poti.

4. Na odseku občinske ceste št. 4596 KO Semedela. križišče-uvoz v Semedelo 84A do hiše Semedela 83A. (glej prilogo-zemljevid)

5. Čimprej, do spomladi 2020.

6. Po ureditvi ceste bi se normalizirala vožnja v vsakem vremenskem pojavu (dež, naliv, ujma). Predvsem, pa omogočilo 4v na teden normalen prevoz bolnika na dializo v bolnico Izola. (v preteklosti je morala za prevoz posredovat gasilska brigada Koper)

7. Nisem kvalificiran iz tega področja dela in ne vem kolikšen bi bil strošek tega urejanja. Oceno prepuščam strokovnim službam MOK. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Dokumenti