Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo) in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Vris ceste Dol - Zanigrad v javne evidence

Danjela Bucaj Paradiž  –  27. 09. 2019  –  Območje 6