Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Omenjena cesta je v pristojnosti države. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Cesta do novega vhoda v Luko Koper

Suzi  –  27. 09. 2019  –  Območje 4

Cesta za vhod v Luko Koper naj se uredi tako, kot je bilo predvideno ob graditvi hite ceste in kot so že table postavljene, to je takoj, ko prideš iz Dekanskega tunela ven. Širitev dvopasovnice v štiripasovnico mimo ZELENE OAZE SREDI KOPRA - ŠKOCJANSKEGA ZATOKA je nesprejemljiva z okoljskega vidika. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V okolici Škocjanskega zatoka, ki ga občasni uporabljamo za rekreacijo bi bilo manj prometa, več miru, bolj čist zrak .....

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ustaviti bi bilo potrebno idejo o razširitvi dvopasovnice v štiripasovnico in cesto do Luke speljati že z Bivja mimo Sermina.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kakovost življenja občanov in prebivalcev Škocjanskega zatoka; zanamcem bi zapustili lepše in bolj zdravo okolje

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Ne vem, je pa zagovoto cenejši, kot škoda, ki bi bila povzročena, če bi dvopasovnico razširili v štiripasovnico in bi okoli Škocjanskega zatoka še večjo površino prekrili z asfaltom.