Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev kolesarske poti in povezave s Parenzano

Suzi  –  27. 09. 2019  –  Območje 4

Cesta od Sv. Antona, mimo Čežarjev, Pobegov in Prad je zelo prometna, vse več je rekreativnih kolesarjev, tudi v večjih skupinah, kolesarske poti pa ni. Verjetno bi se tudi kdo od šolarjev in ostalih krajanov odločil in bi se vozil s kolesom v službo ali v šolo, če to ne bi bilo tako nevarno, kot je sedaj. Posebej nevarno je med gostim prometom in številnimi tovornjaki, ko prideš v krožišče v Bertokih, in prečkaš hitro cesto, da prideš do Parenzane. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po ureditvi kolesarske poti in povezave s Parenzano bi bila pot bolj varna, nanj bil bilo prometa v mestu, manj težav s parkiranjem, občani bi več naredili za svoje zdravje, ker bi se bolj pogosto vozili s kolesom, gotovo bi urejene poti marsikoga spodbudile, da se namesto z avtom pelje v službo s kolesom. Tudi za okolje bi bilo to bolje, ker so avtomobili večji onesnaževalci.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

vrednosti ne poznam, bi pa gotovo bila nbistveno ižja od koristi, ki bi jih ureditev kolesarskih poti s povezavo na Parenzano prinesla.