Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

UREDITEV MAKADAMSKE CESTE - GRINJAN

Brigita Žgavec  –  27. 09. 2019  –  Območje 2
jarek2.jpg
jarek2.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam ureditev cestišča, bankin in odvodnih kanalov v dolžini 150 m (klančina), saj ob vsakem nalivu spere nasuti gramoz in s tem nastajajo udarni jarki na cestišču v globini  30 cm in več.  Vožnja po taki cesti je nemogoča in nevarna. S tem problemom se seočamo predvsem starši, ki morajo svoje prvošolce voziti v šolo v Šmarje. Nevarna ni le vožnja po taki cesti, ampak tudi hoja, predvsem za strejše občane in otroke.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?r

Pedlagam celotno ureditev dela cete (klančine) v dolžini 150 m (utrditev cestišča, uereditev bankin, asfaltiranje in ureditev odvodnih jarkov).

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?  

Enostavna gradbena dela, nasutje tampona, ureditev bankin, asfaltiranje...

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Klančina v dolžini 150m na k.o. 2606 Semedela, parcela št. 6413/5, v lasti MOK, v delu od naslova Grinjan 9b do parcele 3759, ko Sememdela.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

zboljšalo bi se varnost krajanov, predvsem otrok in strejših, olajšajo vskodnevni prevoz  prvošolcev.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Cca. 20.000 eur

Vrednost projekta

20000 €