Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Izvedba kanalizacije in asvalta na priključku za stanovanjske hiše ob Manžan 2/c

Bojan Furlan  –  26. 09. 2019  –  Območje 2