Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Loka - Sanacija zidu nad cesto

Ivana Furlan  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zid nad placom in ob glavni cesti, ki vodi v vas je dotrajan in nevaren vsem, ki se nahajajo na javni površini.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Del zidu je bil obnovljen, druga polovica pa je ostala nesanirana. Zaradi ohranitve kulturne dediščine bi ga bilo potrebno ojačati, zato da se prepreči nadaljnje poškodbe. Del zidu pa je čisto dotrajan in tik pred tem, da se bo porušil na glavno cesto, ki vodi v vas. Poleg tega, da bi v primeru podrtja, onemogočil vaščanom dostop do svojih domov, obstaja nevarnost, da bi v primeru podora poškodoval ljudi, predvsem otroke ter da bi tudi nastala premoženjska škoda (na hiši, avtomobilih ipd).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pridobljen je že predračun izvajalca, ki je kvalitetno in hitro opravil sanacijo dela zidu. Po oddanem naročilu bi lahko izvajalec hitro pristopil k sanaciji, saj je le ta nujna zaradi ogrožanja varnosti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Zid se nahaja na parceli št. 1617/16 k.o. Loka. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Še v letu 2019 oz. čim prej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zagotovila bi se varnost ljudi ter preprečila morebitna nepremoženjska in premoženjska škoda ter hkrati tudi zaščitilo kulturno dediščino, saj bi s sanacijo preprečili nadaljnje poškodbe zidu, kar bi investicijo v kolikor bi bila sedaj izvedena tudi pocenilo.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

18.863,64 EUR.

Vrednost projekta

18863 €