Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Medkrajevni avtobusni prevozi so v pristojnosti države. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Podaljšanje mestnega avtobusa do Vanganela

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 2