Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Predlog obravnava parcele, ki niso v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija struge potoka in pešpoti, ki vodi od igrišča do šole v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 3