Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev otroškega igrišča v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam, da se dokončno uredi otroško igrišče v Dekanih, ker je v slabem stanju: igrala so stara, razmajana in nevarna, poleg tega da ni ograjeno. Otroško igrišče, ki je namenjeno mlajsim otrokom in je ograjeno pa je totalno neuporabno, ker je umeščeno na neravnem terenu-zemlji, igrala pa razpadajo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namestili bi nova igrala.

Uredili bi teren igrišča za najmlajse ali ga prestavili ob igrišče za večje otroke.

Počistili in popravili bi fontano ob otroškem igrišču.

Namestili bi ograjo, ki bi mlajšim otrokom preprečevala dostop do ceste. Hkrati bi bilo potrebno urediti ograjo pri košarkarskem igrišču, ker velikokrat tam peljejo in parkirajo avti.

Zamenjali ali popravili bi klopce - vključno z lesenimi tribunami ob košarkaškem igrišču, ki razpadajo.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Namestili bi nova igrala.

Uredili bi teren igrišča za najmlajse ali ga prestavili ob igrišče za večje otroke.

Počistili in popravili bi fontano ob otroškem igrišču.

Namestili bi ograjo, ki bi mlajšim otrokom preprečevala dostop do ceste. Hkrati bi bilo potrebno urediti ograjo pri košarkarskem igrišču, ker velikokrat tam peljejo in parkirajo avti.

Zamenjali ali popravili bi klopce - vključno z lesenimi tribunami ob košarkaškem igrišču, ki razpadajo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Dekanih.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Idealno bi bilo, če bi se projekt izvedel čimprej - mogoče čez zimo, ko je v parku manj otrok.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Menim, da bi se izboljšala kvaliteta preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov v Dekanih.Poleg tega bi otroško igrišče končno ustrezalo tudi mlajšim otrokom, ki jih je v Dekanih veliko.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

20000 €