Participativni proračun

OBNOVA VAŠKEGA STOPNIŠČA ''ŠKALCE'' V ČRNOTIČAH

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Boljša povezanost zgornjega in spodnjega dela vasi Črnotiče in varnejša peš pot.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odstranitev obstoječih kamnov in ponovna postavitev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na delu zemljišča s parcelno št. 2365, k.o. Črnotiče (JAVNO DOBRO) - točna lokacija označena na priloženem dokumentu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varen prehod.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.000 EUR

Vrednost projekta

5000 €