Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

asfaltiranje vaške ulica v Podpeči

Neva Nicotra  –  09. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vaška ulica je v izredno slabem stanju, saj jo po vsakem nalivu, meteorne vode izperejo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje ulice v dolžini 50 metrov, parcelne številke 3224/3, k.o. Podpeč.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na vaški ulici s parcelno številko 3224/3, k.o. Podpeč.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vzdrževanej vaške ulice in bivalni pogoji vaščanov.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

6.000,00

 

Vrednost projekta

8000 €