Participativni proračun

POSTAVITEV IGRALA V ČRNOTIČAH

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Porast števila otrok in zagotovitev primernega kotička za otroško igro.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev srednje velikega otroškega igrala.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Utrditev podlage in postavitev igrala.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Naselje Črnotiče: zemljišče s parcelno št. 833/1, k.o. Črnotiče (določitev točne lokacije po dogovoru z vaščani), v kolikor je možno, bi bila primernejša lokacija v bližini igrišča v smeri železniške postaje in sicer na zemljišču, ki je v lasti Agrarne skupnosti Črnotiče - parcela št. 2349/2 v k.o. Črnotiče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varno otroško igrišče.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.000 EUR - 10.000 EUR

Vrednost projekta

10000 €