Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Urbana oprema - koši za smeti-klopce-stojala za kolesa

Osapci  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi je ogromno sprehalacev in kolesarjev, zagotoviti bi jim bilo potrebno klopi za počitek, koše za smeti in stojala za kolesa.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev vsaj 3, 4 klopi, koše za smeti in stojala za kolesa v vasi Osp. Turizem se v Ospu dogaja, vendar pa se ne razvija. Vaščanom in turistom/obiskovalcem bi morali zagotovitev urbane opreme.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V celotni vasi Osp bi se postavile klopi, koši za smeti in stojala za kolesa.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Vas Osp (na parkirišču pri Osapski steni, pri cerkvi...).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vaščanom in obiskovalcem bi ponudili prostor za počitek in obenem bi preprečili onesnaževanje okolja.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

5000 €