Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sprehajalna pot oz. pločnik Gabrovica - Osp

Osapci  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Od Gabrovice in do konca vasi Ospa bi bilo potrebno urediti sprehajalno pot oziroma pločnik za sprehajalce. Po cesti se dnevno sprehajajo domačini (upokojenci, nosečnice, mame z vozički, otroci in turisti). Cesta, ki pelje čez vas Gabrovica in Osp je zelo obremenjena. Mimo se vozi ogromno Italijanov in Hrvatov, kateri ne želijo uporabljati avtoceste zaradi vinjete.    

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev pločnika, da zagotovimo varnost pešcem. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Cesta sicer ni dovolj široka, da bi se lahko uredila sprehajalna pot s pločnikom. Potebno bi bilo razširiti cesto oziroma razširiti teren in angažirati strokovno osebje, ki je zaposleno na cestnem podjetju za postavitev pločnika ob glavni cesti med Gabrovico in Ospom. V kolikor ni možno urediti pločnika, bi uredili sprehajalno pot skupaj s kolesarsko potjo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Od vasi Gabrovica do konca vasi Osp.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost vaščanov in turistov.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?