Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ZERO WASTE SOKOLIČI BREZ ODPADKOV

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 5
ZAŠČITIMO IN OHRANIMO SOKOLIČE
ZAŠČITIMO IN OHRANIMO SOKOLIČE

 

 

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naša prelepa Istra se lahko pohvali s svojo neverjetno lepoto, ki sloni predvsem na kulturni in naravni dediščini. Posledično imamo vse več obiska tako s strani domačih kot tujih obiskovalcev, ki pa za seboj puščajo tudi neželene posledice, ki se kažejo v obliki odpadkov, prekomernega hrupa, uničevanju flore itd.

S tem se srečujemo tudi v vasi Sokoliči, kjer nas ljudje vedno več in več obiskujejo, predvsem zaradi ogleda prelepega slapa Veli vir in nenazadnje zaradi lepote same vasi z njenimi prebivalci, ki živijo v sožitju z naravo. Želja prebivalcev je tudi oživitev vasi z raznimi dejavnostmi, ki bi pritegnila še več obiskovalcev, a ne na račun narave, zato si predhodno želimo razviti sistem, ki bi preprečil omenjene negativne posledice.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

V sodelovanju z Ekologi brez meja, želimo vzpostaviti pilotni projekt Zero Waste vasi v Sokoličih. Pridobljene izkušnje bi nato lahko delili ostalim zainteresiranim vasem. Menimo, da bi v kratkem času lahko prišli do podatkov primernih za vzpostavitev programa Zero waste prireditve na podeželju (z nekaterimi že sodelujemo-Truške, Labor, Hrvoji). V naslednjem koraku bi lahko MOK pripravila odlok, ki bi vse prireditelje (sofinancirane s strani MOK) na območju MOK zavezala, da se vključijo v program.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z Ekologi brez meja izvedemo 1. delavnico v Sokoličih. Rezultat delavnice bo program Zero Waste letnega programa prireditev in ostalih aktivnosti v vasi. Program pokriva vsa pomembna področja kot so prevozi obiskovalcev, prehrana, odpadki, pribor, sanitarije...  Na podlagi izkušenj nato organiziramo posvet zainteresiranim vasem. Izvedemo delavnice za vsako vas posebej. V tretjem koraku MOK-u predstavimo rezultate izvajanja programa v vaseh. V četrtem koraku MOK v sodelovanju z vasmi in Ekologi brez meja pripravi odlok in ostale podporne aktivnosti za začetek izvajanja prireditev z manj ali brez odpadkov.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

1. korak - vas Sokoliči-pilotni projekt

2. korak - vasi s katerimi sodelujemo in si želijo Zero waste pristopa (Truške, Labor, Pisarji, ...)

3. MOK

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

1 .in 2. korak v letu 2019-2020

3. korak 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Organizatorje prireditev bi spodbudili in vključili v prehod v zeleno gospodarstvo ter trajnostno upravljanje z viri preko preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja. 

Obiskovalci Zero Waste prireditev dobijo vpogled v drugačen način upravljanja z odpadki. Nova dognanja lahko tako prenesejo tudi v lasten dom, okolje.

Zero Waste je etičen, ekonomski, učinkovit in vizionarski cilj, ki vodi družbo v spremembo življenjskega stila in navad ter k posnemanju trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga drugega. Zero Waste pomeni oblikovanje in upravljanje izdelkov in procesov tako, da se zmanjša volumen in toksičnost odpadkov, ohranja ter predela vse materiale in se jih ne sežiga ali odlaga. Implementacija Zero Waste bo preprečila vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje ekosistemov, ljudi, živali ali planeta (vir: Ekologi brez meja).

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Na podlagi prejetih ponudb in naštetih aktivnosti, ocenjujemo, da za začetne aktivnosti (1. in 2. korak) zadostuje 5500€.

 

VABLJENI K OGLEDU SLIK VASI SOKOLIČI

SLIKE SOKOLIČI