Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ZAŠČITIMO IN OŽIVIMO SOKOLIČE

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 5
ZAŠČITIMO IN OŽIVIMO SOKOLIČE
ZAŠČITIMO IN OŽIVIMO SOKOLIČE

 

 

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 

Zgodovina vasi sega vse v konec 19 stoletja, kjer zasledimo, da je v letu 1869 živelo kar 67 ljudi. Lahko si samo predstavljamo, kako živahno je bilo takrat. A število prebivalstva se je skozi čas zmanjševalo vse do danes, ko v Sokoličih živi le še 5 prebivalcev.. Kako oživeti vas in pritegniti mlade družine se večkrat sprašujemo. Idej je več, mi smo se odločili za takšno, ki ne bo pozabila na kulturno in naravno dediščino.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Rdeča nit se vrti okoli naravne in kulturne dediščine, ki je v Sokoličih ne manjka. V vasi tako najdemo tipično istrsko arhitekturo ter naravne znamenitosti in seveda gastronomska dediščina. 

Tako obstaja možnost za izvajanje letnega kulturnega programa, delavnic in ostalih vsebin povezane z naštetim. Ker pa želimo v vasi enotno nastopiti in se med seboj povezati, potrebujemo stičišče.

 

V samem centru vasi obstajajo nepremičnine, ki že kažejo zob časa in prazne čakajo na novo življenje. Zato menimo, da bi lahko prelepo vas Sokoliči oživeli tako, da bi določeno zapuščeno nepremičnino obnovili. Hišo s pripadajočo črno kuhinjo smo prepoznali kot idealno rešitev za vzpostavitev vaške hiše. Tako bi lahko na enem mestu pripravljali in kasneje izvajali zastavljene dejavnosti za oživitev vasi. Naj jih nekaj naštejemo:

-obnova in ohranjanje kulturne dediščine

-socialni programi 

-kulturni programi

-pridobitna dejavnost

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

V prvi fazi je potrebno urediti lastništvo omenjene nepremičnine, saj je tudi lastništvo te nepremičnine kot večina na istrskem podeželju razdrobljena (RS, MOK in fizična oseba). Predlagamo, da se uredi lastništvo tako, da MOK postane 100% lastnik oziroma prevzame v upravljanje lastniški delež RS in odkupi delež fizične osebe. 

V drugi fazi se izvede obnova hiše in črne kuhinje  (priprava dokumentacije in obnova). Obnova se izvede skladno s smernicami in navodili strokovnjakov s področja zaščite in ohranjanja kulturne dediščine ter upošteva načela naravne gradnje. 

 

V tretji fazi občina obnovljen objekt preda v upravljanje vaščanom, ki se organizirajo v obliki društva. To društvo, v sodelovanju z MOK, pripravi in začne izvajati program, ki bo prispeval k medgeneracijskem druženju vaščanov (Sokoličev in sosednjih vasi) in medsosedski pomoči, ohranjanju nesnovne kulturne dediščine našega kraja, izvaja izobraževalne programe s področja kulturne dediščine, sonaravnega kmetovanja in ohranjanja narave  namenjene vrtcem in šolam in drugim zaključenim skupinam,... vse s ciljem ohranjanja življenja na vasi, razvoja vasi, prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine kraja..

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvaja v Sokoličih

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

1. Faza - ureditev lastništva - 2020

2. Faza - priprava projektne dokumentacije in obnova - 2020 do 2021

3. Faza - predaja v upravljanje, priprava in začetek izvajanja programa - 2021-2022

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Nekdaj je v tej vasi živelo blizu 70 ljudi.Sedaj jih je ostalo samo 5. Ostanki kažejo na čas ko je tukaj živela prava skupnost. S prihodom nekaj novih mladih obrazov, s pomočjo domačinov in MOK, lahko v to vas vrnemo življenje kot nekoč. Med tem procesom obnovimo in zaščitimo kulturno in naravno dediščino, pomagamo starejšim, mladim pa omogočimo življenje v središču narave in nedaleč od mesta ter tako poskrbimo za trajnostni razvoj vasi in okolja.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

 

1. Faza - 10.000€ (odkup deleža fizične osebe, stroški postopkov)

2. Faza - ocena možna na podlagi dokumentacije o projektu

3. Faza - ocena na podlagi sprejetega programa

VABLJENI K OGLEDU SLIK VASI SOKOLIČI

SLIKE SOKOLIČI