Participativni proračun

UREDITEV EKOLOŠKEGA OTOKA V ČRNOTIČAH

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Neprimernost lokacije obstoječega ekološkega otoka.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Prestavitev ekološkega otoka.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nasutje tampona zaradi premostitve višinske razlike na nivo obstoječe ceste, betoniranje podlage in postavitev ograje ter zasaditev vzpenjalke (primerna ozelenitev)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Naselje Črnotiče: južni del del zemljišča s parcelno št. 833/1, k.o. Črnotiče, ob pokopališkem zidu, v dolžini cca 8 m, širina platoja 2,5 m (grafični prikaz v dokumentu).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnejše odlaganje odpadkov, lepši izgled, primernejša lokacija.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

2.000 EUR

Vrednost projekta

12000 €