Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Kolesarska pot Črni Kal - Gabrovica - Osp - do ita. meje

Osapci  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vedno bolj je v ospredju kolesarski in pohodniški turizem. Potrebno bi bilo urediti kolesarsko pot Črni Kal - Gabrovica - Osp - do ita. meje. Kolesarjev je ogromno, mimo Gabrovice in Ospa se vozijo tudi skupine kolesarjev. Naše vaške vasi so zelo obremenjene, namreč tu mimo se dnevno vozi ogromno Hrvatov in Italijanov, kateri se izogibajo plačilu vinjet.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Glede na to, da je cesta od gabrovice do ita. meje ozka, bi bilo nujno potrebno urediti kolesarsko pot. Bistvo predloga je, da bo večja varnost na cesti.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Od Gabrovice bi bilo potrebno urediti kolesarsko pot. Ali se jo uredi ob cesti ali pa čez polja (primer Parenzane).

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Črni Kal - Gabrovica - Osp - do ita. meje

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Do leta 2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Večja varnost kolesarjev na cesti. Povečala bi se pretočnost prometa, ker na cesti ne bi bilo kolesarjev.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?