Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev parkirišč med Gabrovico in Ospom

Osapci  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zadnja leta je začelo prihajati vedno več turistov, kateri nujno potrebujejo parkirna mesta. Ker nimamo urejenega parkirišča turisti/obiskovalci parkirajo na travnikih, poljih, v vinogradih in tudi na zasebnih parkirnih mestih (ne malokrat se zgodi, da tujci parkirajo pred hišo). 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev parkirišča (lepo urejeno parkirišče je pod Osapsko steno) vendar pa ni nobene info točke, bara, kjer bi se obiskovalci lahko okrepčali). Prihaja veliko avtodomov, za katere bi bilo potrebno urediti tudi elektriko ali podoben prostor, na isti princip kot je v Kopru). Izpostaviti bi bilo potrebno, da obiskovalcem ne ponujamo nobenega toaletnega prostora, obiskovalci, ko so po več dni v Ospu, najvrjetneje svoje potrebe opralvjajo v naravi). Sedaj parkirajo kjer jim je volja in so na enem mestu tudi po več dni. Turistov je ogromno od katerih pa nimamo nobene "koristi".

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev info točke, ureditev prostora za avtodome, ureditev plačljivega parkirišča. Dan danes se parkirišče plačuje že prav v vsakem mestu.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Med Gabrovico in Ospom, peščeno parkirišče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

do 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uredilo bi se parkirišče, posledično obiskovalci ne bi parkirali na zasebnih prostorih/zemljiščih in ob cesti. Občina bi lahko pridobila povrnjen denarni vložek z zaračunavanjem parkirišča (dostop do elektrike, vode..).

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?