Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

SANACIJA PODPORNEGA ZIDU CESTIŠČA - ''KRIŽCE''

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dotrajanost obstoječega zidu, na več mestih porušen.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvedba kamnitega podpornega zidu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev obstoječega porušenega zidu, temeljenje, izvedba novega kamnitega zidu v dolžini 90 m, širina zidu 0,5 m, višina zidu 2 m, ponovno vzpostavitev prevoznosti ceste, v drugi fazi asfaltiranje celotnega cestišča.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Naselje Črnotiče: južni del vasi, del zemljišča s parcelno št. 2365, k.o. Črnotiče (JAVNO DOBRO), v dolžini cca 90 m (grafični prikaz v dokumentu).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varen promet

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 EUR