Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev večgeneracijskega objekta v vasi Osp

Osapci  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S strani sovaščana je bil že podan podoben predlog. K njegovemu predlogu bi dodali še izgradnjo ali ureditev že obstoječega objekta za dejavnosti:

*  za prebivalce Ospa, Gabrovice itd. bi povabili frizerja/pedikerja - ki bi prišel za tiste prebivalce, ki nimajo možnosti prevoza v Koper

* v dopoldanskem času bi lahko imeli varstvo za otroke, katerih starši niso dobili vrtca ali pa še čakajo, da bodo otroci lahko šli v vrtec (Osp, Gabrovica, Črni Kal, Zazid, Hrastovlje...).

* v popoldanskem času bi lahko bile v objektu razne delavnice (za otroke: plesne urice, učenje tujega jezika; za mlade: aerobika, joga, meditacija; za starejše: prenos znanja-npr. uporaba interneta, mobilnih naprav...)

* med vikendom (še posebno v sezoni) bi lahko imeli za turiste info točko. V kolikor bi bilo mogoče bi se uredilo manjši prostor s šankom, kjer bi se turisti lahko okrepčali. Ob enem bi se prostor lahko oddajal tudi za razna slavja/praznovanja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev večnamenskega objekta - v vasi je kar nekaj zapuščenih objektov, če ne drugega bi bilo potrebno urediti lastništvo gostilne oz. zadružni dom v Gabrovici ali pa šole v Ospu iz katere bi morda lahko v enem delu naredili tudi muzej (v kolikor bi našli kake zgodovinske zapise, slike šole). Bistvo našega predloga je, da se tudi vas Osp postavi na zemljevid kot turistično točko za športni turizem in nekaj naredi za vaščane.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej bi bilo potrebno poiskati lokacijo, kjer bi lahko imeli objekt z okolico - najbolj primeren bi bil nekdanji zadružni dom v Gabrovici, objekt je velik in ima veliko potenciala za razvoj - okoli objekta je veliko prostora za ureditev igrišč. V kolikor ta možnost ni možna bi bilo potrebno poiskati drug objekt, lokacijo, ki je morda tudi v lasti občine.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Gabrovica ali Osp.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Do leta 2022.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Osp ima velik potencial za razvoj turizma. V Osp prihaja veliko plezalcev, pohodnikov, kolesarjev, kateri bi se z veseljem ustavili in kaj spili. Za turiste v vasi nimamo skoraj nobene ponudbe (edino kamp). In na drugi strani, kot je omenil že sovaščan: "Vaščani in obiskovalci bi pridobili prostor za športno in socialno druženje".

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

80.000 eur, v kolikor bi bil objekt v lasti MOK bi si lahko z dodatnimi dejavnostmi lahko povrnili investicijo.