Participativni proračun

UČNA POT SOKOLIČI - DOLINA SLAPOV

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 5
SLAP VELI VIR
SLAP VELI VIR

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naša prelepa Istra se lahko pohvali s svojo neverjetno lepoto, ki sloni predvsem na kulturni in naravni dediščini. Posledično imamo vse več obiska tako s strani domačih kot tujih obiskovalcev, ki pa za seboj puščajo tudi neželene posledice, ki se kažejo v obliki odpadkov, prekomernega hrupa, uničevanju flore itd.

S tem se srečujemo tudi v vasi Sokoliči in njeni okolici, kjer nas ljudje vedno več in več obiskujejo, predvsem zaradi ogleda prelepega slapa Veli vir in nenazadnje zaradi lepote same vasi z njenimi prebivalci, ki živijo v sožitju z naravo. Želja prebivalcev je tudi oživitev vasi z raznimi dejavnostmi, ki bi pritegnila še več obiskovalcev, a ne na račun narave, zato si predhodno želimo razviti sistem, ki bi preprečil omenjene negativne posledice.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Konkretne aktivnosti za vzpostavitev učne krožne poti s pripadajočimi točkami postankov na obstoječi pohodni trasi:

● priprava strokovnih izhodišč za vzpostavitev učne poti v sodelovanju z lokalnimi in tujimi poznavalci/organizacijami (opisi na info tablah-rastline, živali, naravni spomeniki, kulturna dediščina, …

● priprava celostne grafične podobe učne poti

● izdelava potrebnih elementov na učni poti (smerokazi, drogovi, INFO table, …)

● strojno in ročno delo na trasi (čiščenje, zavarovanje, …)

● vzpostavitev postojank ○ vzpostavitev štartne točke (INFO tabla z opisom poti, …)

● priprava programa učne poti (voden ogled poti z vodnikom)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Sokoličih

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2019-2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predlagan projekt pokriva predvsem dve področji:

  • kakovost življenja prebivalcev vasi Sokoliči in sosednjih vasi

-projekt sproža tesno sodelovanje vaščanov in sosedov

-izvajanje projekta posledično združuje starejše z mlajšimi (prostovoljno delo)

-prebivalcem se omogoči dodatni prihodek (prodaja lastnih domačih izdelkov)

-infrastruktura se posledično izboljšuje, vzdržuje

-zaščiti se kulturna in naravna dediščina

  • kvalitetna butična turistična ponudba zunanjim obiskovalcem vasi Sokoliči in njene okolice

-urejena turistična točka

-prenos vrednot zaščite in ohranjanja dediščine

-...

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

18.000,00 €

VABLJENI K OGLEDU SLIK VASI SOKOLIČI

SLIKE SOKOLIČI

Vrednost projekta

18000 €