Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov in presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev peš in kolesarske poti vzdolž Tribanske ceste, Tribana do Vanganela

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Po Tribanski cesti je iz dneva v dan več prometa (ves promet iz Marezig se vije do Vanganela in naprej proti Kopru čez Triban, Tribansko cesto). Cesta je ozka, komaj za dva nasproti si vozeča avtomobila; če pa so ob robu cestišča še kolesarji/pešči, se mora eno vozilo ustaviti. Glede na povečan promet in nevarnost ceste, ki premore le enega ležečega policaja!, je hoja ob robu cestišča izredno nevarna, še posebej ponoči ali ob slabi vidljivosti. Na nacionalni ravni spodbujamo zdrav življenjski slog, hojo v šolo, službo in ostale opravke v mestu peš ali s kolesom, na celotnem območju Tribanske ceste in Tribana pa ne premoremo varnega pločnika, niti kolesarke steze .- kar ni v skladju z nacionalnim programom spodbujanja zdravega življenjskega sloga. Tudi otroci ne morejo varno peš v šolo ali pa na avtobus. Poleg tega, po Tribanski cesti ne vozi nobena linija mestnega/primestnega avtobusa. Nobena, pa tako blizu mesta smo!

Z ureditvijo varnih peš poti in urejenih kolesarskih stez vzdolž Tribanske ceste in Tribana, vse do Vanganela, bi sklenili krog okoli Vanganelske doline - pot iz Šalare do Vanganela  - čez Triban - čez Tribansko cesto do pokopališča in tako naprej, vse do Kopra. Ljudje bi se varno gibali peš/s kolesom, otrokom bi zagotovili varno pot v šolo in domov. In to na zdrav in varen način. Ljudje bi tako bili motivirani k gibanju, v Koper ne bi več hodili z avtomobili, s čimer bi prispevali k čistejšemu okolju, zraku in nenazadnje, mesto bi rešili pločevine.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam ureditev Tribanske ceste, ceste po Tribanu - vse do Vanganela - ureditev pločnika in varne kolesarske poti. Razširitev in v bližini hiš, tudi javno razsvetljavo. Predlagam tudi uvedbo linije mestnega prometa. S tem bomo ljudi spodbudili k hoji v mesto- peš (ali pa s kolesom) ali pa z avtobusom. Ljudje bi bili motovirani k gibanju, avtomobili bi ostali doma in vsi bi zadihali čistejši zrak, mesto pa bi rešili stoječega prometa. Parkirišča v mestu bi tako resnično služila tistim, ki se v KP pripeljejo od daleč ali pa se ne morejo posluževati javnega prevoza oz. ne morejo hoditi (npr. invalidi). Središče Kopra bi postalo prijaznejše za vse, ne le za prebivalce mestnega jedra. Pozitivni učinki bi bili za vse meščane.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Rekonstrukcija Tribanske ceste, ureditev pločnikov, zaris kolesarskhih poti, zagraditev/ureditev kanalov ob cesti (kamor je zgrmel že več kot en avto), položitev več "ležečih policajev" za umiritev prometa po tej ozki cesti. Urediti javno razsvetljavo. Uvesti linijo mestnega prometa. Ureditev ekoloških otokov. Na Tibanski cesti jih ni.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Tribanska cesta - Triban.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj. Prioritetno.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dvig kvalitete življenja prebivalcev vzdolž Tribanske ceste in Tribana. Več bi se gibali, imeli bi pogoje za varno hojo ob cesti. Avtomobile bi pustili doma in center rešili stoječega prometa.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Zdravje ljudi ni merljivo v EUR, učinki tega projekta bi bili le pozitivni, negativnih ni.